"มีนิยายกรีกกล่าวว่า เทพธิดาผู้หญิงองค์หนึ่งชื่อ Themis (เธมิส) มีความยุติธรรมอย่างมาก จึงทำให้เป็นเทวดาหญิงเจ้าแม่แห่งระเบียบ กฎหมายและความยุติธรรมคอยให้คำแนะนำแก่ Zeus (ซีอุส) เทวดาที่ปกครองโลก มือซ้ายถือตราชู มือขวาถือดาบ นี่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม"

     "ความยุติธรรม คือ ความเท่ากันโดยเที่ยงตรงดุจชั่งแล้วด้วยตราชูที่ถูกต้อง รูปตราชูจึงเป็นเครื่องหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในการนำมาประกอบตราชูแห่งความยุติธรรม..."


Service:

Company registration,visa,work permit,patent and trademarks,copy right,contact to government organization,property sale agent,civil case and criminal case consullation,ect.

คดีแพ่ง

ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ

ยื่นฟ้องคดี

เข้าต่อสู้คดี

บังคับคดี ยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา

เจรจาเร่งรัดหนี้สิน

ฯลฯ

คดีอาญา

ยื่นประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

ดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ แทนผู้เสียหาย

ยื่นฟ้องคดีอาญา

ต่อสู้คดีอาญาต่างๆ ในฐานะทนายจำเลย

ฯลฯ


" หากท่านเดือดร้อนและไม่ไ้ด้รับความเป็นธรรม เรายินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา...เพื่อรักษาสิทธิของท่าน ด้วยน้ำใสใจจริง "

  2010 © PATTANATHAM